08 април 2012

Входът Господен в Иерусалим Неделя Вайа - Връбница, Цветница
Входът Господен в Иерусалим Неделя Вайа - Връбница, Цветница Тропар на Неделя Връбница, глас 4 Съпогребали се с Тебе в кръщението, Христе Боже наш, сподобихме се чрез Твоето възкресение с вечен живот и като пеем, викаме: Осанна във висините! Благословен е, Който иде в името Господне!